Розрахунок перетворювача, вибір елементів силової частини та елементів захисту

Вибір апаратури проводитимемо виходячи з силової схеми дводвигунного електропривода ТП-Д, яка зображена на рис.4.1.

Комбінаціями ключів В2, В3, В4, В5, В6, В7 можливі наступні режими роботи:

– робота з роздільним живленням електродвигунів;

– живлення двох двигунів від одного джерела;

– живлення одного двигуна від двох джерел.

Вибір нереверсивного тиристорного перетворювача для ланцюга якоря проводитимемо за наступними умовами:

1. Напруга на виході перетворювача має бути більша за номінальну напругу якоря двигуна:

; (1.25)

2. Сумарний струм 4 випрямлячів має бути більше номінального струму якоря двигуна:

. (1.26)

Тиристорний перетворювач здатний витримати перевантаження по струму в межах 1,5…2 від номінального тривалістю до 20 с.

Враховуючи ці умови, вибираємо 8 перетворювачів типу ТПЗ-2500/1050Т-10/ОУ4, параметри яких приведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Параметри перетворювача типу ТПЗ-2500/1050Т-10/ОУ4

№ з/п Найменування Позначення Розмірність Величина
1. Вихідна напруга перетворювача В
2. Номінальний випрямлений струм А
3. К.к.д. агрегату % 96,9

Вибір реверсивних тиристорних збуджувачів проводитимемо аналогічно вибору тиристорних перетворювачів для ланцюга якоря двигуна. Вибираємо 2 збуджувачі типу ТЕР9-200/460Р-31У4, параметри яких приведені в таблиці 5.

Таблиця 5 – Параметри тиристорного збуджувача типу ТЕР9-200/460Р-31У4

№ з/п Найменування Позначення Розмірність Величина
1. Номінальна напруга збудження збуджувача В
2. Номінальний струм збудження збуджувача А

Вибір трансформаторів для перетворювачів здійснюється згідно рівня випрямленого струму і напруги. Виходячи з цього, вибираємо трансформатор ТСЗП-4000/10, параметри якого приведені в таблиці 6.

Таблиця 6 – Параметри трансформатора типу ТСЗП-4000/10

№ з/п Найменування Позначення Розмірність Величина
1. Потужність трансформатора кВ∙А
2. Напруга первинної обмотки трансформатора В
3. Напруга вторинної обмотки трансформатора В
4. Струм трансформатора А
5. Втрати к.з. трансформатора кВт
6. Напруга к.з. % 7,4

Вибір реакторів для перетворювача здійснюється згідно умови обмеження пульсацій струму на рівні 2%. Визначимо індуктивність якоря двигуна за формулою Ліувілля-Уманського:

, (1.27)

де – коефіцієнт скомпенсованості двигуна, – для скомпенсованих; – кількість пар полюсів; – номінальна швидкість двигуна.Номінальна індуктивність реактора:

, (1.28)

де – допустима величина пульсації струму двигуна, %; , – номінальна напруга і струм перетворювача.

Виходячи з вищеперелічених умов, вибираємо 4 реактори типу СРОС3-2000 при послідовному з’єднанні гілок обмоток реактора, параметри яких приведені в таблиці 7.

Таблиця 7 – Параметри реактора типу СРОС3-2000

№ з/п Найменування Позначення Розмірність Величина
1. Номінальний струм А
2. Індуктивність мГн 0,8
3. Активний опір обмоток Ом 0,00025

У якості автоматичного вимикача оберемо ВАТ-42-6300 з номінальним струмом .


5831324478066245.html
5831351070440804.html
    PR.RU™